МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Авторски надзор при реализиране на СМР на обект: „Национален музеен комплекс – Крило Юг – Фаза 1, изграждане на топла връзка между крило Изток и крило Юг, възстановяване и адаптиране на фондохранилища и реставрационни ателиета в Национален музеен комплекс– Крило Север и Крило Изток, текущи ремонтни работи на част от сградата по ул. „Оборище” (част от Крило Юг)”
Описание: Авторски надзор при реализиране на СМР на обект: „Национален музеен комплекс – Крило Юг – Фаза 1, изграждане на топла връзка между крило Изток и крило Юг, възстановяване и адаптиране на фондохранилища и реставрационни ателиета в Национален музеен комплекс– Крило Север и Крило Изток, текущи ремонтни работи на част от сградата по ул. „Оборище” (част от Крило Юг)”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016012100012016-10-28 14:31:51решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура 2016-10-28 14:36:11
000012016012100022016-10-28 14:34:47покани до определени лицаПокана до автора - проектант2016-10-28 14:36:12
000012016012100032016-10-28 15:25:53документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата2016-10-28 15:28:05
000012016012100052016-10-28 15:30:22документация за участие в процедуритеОбразци на документи 2016-10-28 15:30:29
000012016012100052016-10-28 15:32:37документация за участие в процедуритеПроект на договор 2016-10-28 15:35:03