МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Упражняване на авторски надзор при извършване на реконструкция и модернизация на НУИ „Добри Христов“, гр. Варна
Описание: Упражняване на авторски надзор при извършване на реконструкция и модернизация на НУИ „Добри Христов“, гр. Варна
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 31784.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016012200012016-10-28 15:52:39решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение 2016-10-28 16:10:26
000012016012200022016-10-28 15:57:16документация за участие в процедуритеДокументация за участие 2016-10-28 16:10:26
000012016012200032016-10-28 15:58:15покани до определени лицаПокана до автора 2016-10-28 16:10:27
000012016012200042016-10-28 17:19:52документация за участие в процедуритеПроект на договор 2016-10-28 17:21:25
000012016012200052016-10-28 17:26:14документация за участие в процедуритеОбразци на документи 2016-10-28 17:28:35
000012016012200062016-12-05 16:17:05решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за прекратяване на процедурата 2016-12-05 16:17:38
000012016012200082016-12-22 11:49:23ДРУГООбявление за прекратяване на процедурата Обявление за прекратяване на процедурата 2016-12-22 11:50:03