МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи за реализация на проект „Реконструкция и модернизация на НУИ „Добри Христов“ – град Варна“
Описание: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи за реализация на проект „Реконструкция и модернизация на НУИ „Добри Христов“ – град Варна
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 35000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016012400012016-10-31 15:42:17решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение 2016-10-31 15:42:32
000012016012400022016-10-31 15:42:17решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление 2016-10-31 15:42:33
000012016012400032016-10-31 15:42:17документация за участие в процедуритеДокументация 2016-10-31 15:42:34
000012016012400042016-10-31 15:42:17документация за участие в процедуритеОбразци2016-10-31 15:42:34
000012016012400052016-12-12 12:03:30протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на комисията 2016-12-12 12:04:01
000012016012400062017-01-24 15:35:42ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2017-01-24 15:36:20
000012016012400082017-03-01 10:29:56решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение класиране 2017-03-01 10:30:07
000012016012400102017-03-01 10:35:10протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхдоклад 2017-03-01 10:35:19
000012016012400122017-03-01 10:35:10протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхпротокол 22017-03-01 10:35:30
000012016012400132017-03-01 10:35:10протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхпротокол 32017-03-01 10:35:36
000012016012400132017-08-23 10:58:00договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДОГОВОР С ПРИЛОЖЕНИЯ2017-08-23 10:58:57
000012016012400142018-11-14 17:05:02ДРУГОобявление за изпълнен договор обявление за изпълнен договор 2018-11-14 17:05:53