МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ИНСТАЛИРАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ/ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НУИ „ДОБРИ ХРИСТОВ“ – ГР. ВАРНА С ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
Описание: Доставка, монтаж и инсталиране на оборудване/обзавеждане за нуждите на НУИ „Добри Христов“ – гр. Варна с пет ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Доставка на звукозаписно и озвучително оборудване“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „Доставка на оборудване за музикални кабинети“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: „Доставка и инсталация на система за управление и контрол на достъпа и работното време“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: „Доставка и инсталация на система за видео наблюдение“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5: „Доставка и инсталация на оборудване за учебни кабинети“.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 706877.75 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016012500012016-10-31 17:02:12решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение 2016-11-03 10:35:06
000012016012500022016-10-31 17:02:12решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление 2016-11-03 10:35:07
000012016012500032016-11-01 09:40:46документация за участие в процедуритеТехническа спецификация2016-11-03 10:35:07
000012016012500042016-11-01 09:40:46документация за участие в процедуритеДокументация 2016-11-03 10:35:08
000012016012500052016-11-01 09:40:46документация за участие в процедуритеОбразци2016-11-03 10:35:08
000012016012500062016-11-01 09:40:46документация за участие в процедуритеТехническа спецификация2016-11-03 10:35:09
000012016012500072016-11-14 16:53:13разясненията по документациите за участиеразяснение2016-11-14 16:53:26
000012016012500082016-11-25 15:05:22разясненията по документациите за участиеразяснения 2016-11-25 15:05:29
000012016012500092016-11-25 17:37:50разясненията по документациите за участиеразяснение 2016-11-25 17:37:56
000012016012500102016-12-06 13:18:24решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за прекратяване2016-12-06 13:18:30