МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Предоставяне на ИТ услуги за нуждите на програма БГ 08 ,,Културно наследство и съвременни изкуства"
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е предоставянето на ИТ услуги за нуждите на програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства"
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 16428.97 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016012700012016-11-10 16:18:45обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиобява 2016-11-10 16:19:24
000012016012700022016-11-10 16:18:45документация за участие в процедуритеуказания за участие в обществената поръчка2016-11-10 16:19:24
000012016012700032016-11-10 16:18:45обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиобразци2016-11-10 16:19:25
000012016012700042016-11-11 08:43:40обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертипроект на договор2016-11-11 08:43:47
000012016012800052016-11-22 11:55:50ДРУГО – без документДата и часа за отваряне на оферти /22.11.2016 г., 14.00 ч./ се променят с оглед удължаването срока за подаване на оферти, на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП.2016-11-22 11:58:22
000012016012800062016-11-22 17:21:14обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиинф. за удължаване на срока за получаване на оферти2016-11-22 17:21:34
000012016012800072016-11-29 16:55:35протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на комисията 2016-11-29 17:06:37
000012016012800082017-02-17 09:33:29протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхУтвърден протокол от работата на комисията 2017-02-17 09:34:20
000012016012800092017-02-17 09:45:21протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 от работата на комисията 2017-02-17 09:45:53
000012016012800102017-04-18 12:20:04договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор 2017-04-18 12:20:13
000012016012800112017-04-18 12:20:04договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договор2017-04-18 12:20:19
000012017013800122017-10-18 14:40:49допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкидопълнително споразумение2017-10-18 14:40:54