МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: „Извършване на физическа охрана на обект „Античен Културно-Комуникационен комплекс „Сердика“ - гр.София“
Описание: „Извършване на физическа охрана на обект „Античен Културно-Комуникационен комплекс „Сердика“ - гр.София“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 63360.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016012700012016-11-17 16:49:47решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкарешение2016-11-17 16:50:53
000012016012700022016-11-17 16:49:47решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаобявление2016-11-17 16:50:54
000012016012700032016-11-17 16:57:38документация за участие в процедуритедокументация2016-11-17 16:57:59
000012016012700042016-11-17 16:58:39документация за участие в процедуритеобразци2016-11-17 16:58:53
000012016012700052016-11-29 16:28:00разясненията по документациите за участиеразяснение2016-11-29 16:28:07
000012016012700062016-12-21 15:50:40протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхпротокол №12016-12-21 15:50:48
000012016012700072017-01-04 15:15:16ДРУГОуведомлениеуведомление2017-01-04 15:15:23
000012016012700082017-01-17 14:33:45решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритерешение за избор на изпълнител2017-01-17 14:33:52
000012016012700092017-01-17 15:53:17протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхпротоколи и доклад от работата на комисията2017-01-17 15:53:23
000012016012700102017-02-28 11:53:41договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор2017-02-28 11:53:51
000012016012700112017-02-28 11:55:14договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхценово предложение2017-02-28 11:55:21
000012016012700122017-02-28 11:56:17договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхтехническо предложение2017-02-28 11:56:25
000012016012700132018-03-12 10:05:34договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тяхДопълнително споразумение към договор 2018-03-12 10:08:56
000012016012700142018-03-12 10:12:03ДРУГОобявление за изменение на договор обявление за изменение на договор 2018-03-12 10:12:58
000012016012700152018-07-10 16:49:44решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и променената документация за участиеобявление за изменение и анекс към сключения договор2018-07-10 16:49:50
000012016012700162018-11-23 10:14:25ДРУГООбявление за изпълнен договор Обявление за изпълнен договор 2018-11-23 10:15:04