МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Системна поддръжка на IT средата на Министерство на културата
Описание: Системна поддръжка на IT средата на Министерство на културата
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016013100012016-12-30 10:28:04обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за обществена поръчка изх.№ 24-03-187/30.12.2016 г.2016-12-30 10:53:20
000012016013100022016-12-30 10:59:19документация за участие в процедуритеУказания за участие в обществената поръчка 2016-12-30 11:00:22
000012016013100032016-12-30 11:06:44документация за участие в процедуритеОбразци и Проект на договор 2016-12-30 11:10:45
000012016013100042016-12-30 11:24:59документация за участие в процедуритеОбразец - Приложение А към Техническото предложение2016-12-30 11:25:06
000012016013100052017-01-05 16:06:50разясненията по документациите за участиеразяснение2017-01-05 16:06:57
000012016013100072017-01-19 16:13:54протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхпротокол №12017-01-19 16:14:01
000012016013100082017-02-20 17:20:57протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхпротокол № 3 от работата на комисията2017-02-20 17:21:04
000012016013100092017-02-20 17:28:06протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхпротокол 22017-02-20 17:28:13
000012016013100102017-03-06 12:18:57договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор2017-03-06 12:19:05
000012016013100112017-03-06 12:20:05договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхприложения към договора2017-03-06 12:20:14
000012017013500122018-03-06 15:26:40допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкианекс2018-03-06 15:26:57