МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина и съпътстващи дейности за нуждите на Mинистерството на културата
Описание: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина и съпътстващи дейности за нуждите на Mинистерството на културата
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017013200012017-01-10 16:06:48обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за събиране на оферти изх.№ 22-ОП-1/10.01.2017 г.2017-01-10 16:20:20
000012017013200022017-01-10 16:09:42документация за участие в процедуритедокументация за участие с техническа спецификация и методика2017-01-10 16:20:20
000012017013200032017-01-10 16:12:30документация за участие в процедуритеПриложения - образци на документи 2017-01-10 16:20:21
000012017013200042017-01-13 17:07:51документация за участие в процедуритеРазяснение по постъпило запитване 2017-01-13 17:08:45
000012017013200052017-01-26 18:26:40протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхпротокол2017-01-26 18:26:47
000012017013200062017-01-27 15:33:24ДРУГО – без документВ утвърдения протокол е допусната техническа грешка относно датата, на която комисията е започнала работа . Посочена е датата - 10.01.2016, вместо 18.01.2016 г.съобщение2017-01-30 10:28:53
000012017013200082017-01-30 10:28:33договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор2017-01-30 10:28:41
000012017013200082017-01-30 10:31:17договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхценово предложение2017-01-30 10:31:24
000012017013200092017-01-30 10:39:39ДРУГО – без документУчастникът е представил декларация за конфиденциалност относно техн. предложение.На осн. чл. 102,ал.1, изр. второ от ЗОП информацията, съдържаща се в техническото предложение не се публикува.Участникът е представил декларация за конфиденциалност относно техн. предложение.На осн. чл. 102,ал.1, изр. второ от ЗОП информацията, съдържаща се в техническото предложение не се публикува.2017-01-30 10:43:16