МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Министерство на културата
Описание: Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Министерство на културата, съгл. РС № СПОР-48/30.12.2016 г. (обособена позиция №1)
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017013200012017-01-25 15:57:49решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаПокана за представяне на оферти2017-01-25 15:57:49
000012017013200022017-01-25 13:31:10документация за участие в процедуритеобразци на документи 2017-01-25 14:28:35
000012017013200032017-01-25 13:31:42документация за участие в процедуритеобразци на документи 2017-01-25 14:28:35
000012017013200042017-01-25 13:32:13документация за участие в процедуритеПроект на договор2017-01-25 14:28:36
000012017013200052017-02-15 10:48:10протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на комисията2017-02-15 10:49:50
000012017013200062017-02-22 10:42:55ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2017-02-22 10:43:41
000012017013200072017-03-07 10:44:08решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеПротокол № 2 от работата на комисията 2017-03-07 10:47:13
000012017013200082017-03-07 10:44:52протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад от работа на комисията 2017-03-07 10:47:02
000012017013200092017-03-07 10:45:47решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за класиране и избор на изпълнител 2017-03-07 10:48:52
000012017013200102017-04-21 11:48:22договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор 2017-04-21 12:19:46
000012017013200112017-04-21 12:31:49договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор 2017-04-21 12:31:49
000012017013200122019-01-30 12:20:45допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиАнекс към договор за изпълнение2019-01-30 12:22:08
000012017013200132019-07-12 10:16:01допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкианекс към договор - лот 12019-07-12 10:17:12
000012017013200142020-01-27 14:32:32ДРУГООбявление за изпълнен договорОбявление за изпълнен договор 2020-01-27 14:34:25