МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Доставка на природен газ – метан за автомобили на Министерството на културата на територията на град София чрез карти за безналично плащане.
Описание: Доставка на природен газ – метан за автомобили на Министерството на културата на територията на град София чрез карти за безналично плащане, съгл. РС № СПОР-49/30.12.2016г. (обособена позиция № 3)
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017013300012017-01-27 17:18:17решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаПокана за представяне на оферти2017-01-27 17:18:43
000012017013300022017-01-27 17:19:21документация за участие в процедуритепроект на договор 2017-01-27 17:24:39
000012017013300032017-01-27 17:20:09документация за участие в процедуритеобразци на документи2017-01-27 17:24:53
000012017013300042017-01-27 17:25:36документация за участие в процедуритеобразци на документи2017-01-27 17:26:47
000012017013300052017-02-15 10:46:07протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на комисията2017-02-15 10:46:36
000012017013300062017-02-22 10:41:31ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2017-02-22 10:41:53
000012017013300072017-03-29 12:01:54протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 22017-03-29 12:03:53
000012017013300082017-03-29 12:01:54документ2017-03-29 12:02:03
000012017013300092017-03-29 12:04:57решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за класиране 2017-03-29 12:05:05
000012017013300102017-04-19 17:29:42решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за класиране 2017-04-19 17:29:42
000012017013300112017-05-25 10:00:17договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за изпълнение с приложения2017-05-25 10:01:59
000012017013300122019-01-25 15:14:47допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкианекс към договора2019-01-25 15:15:11
000012017013300132019-07-12 10:13:42допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкианекс към договор за изпълнение - лот 32019-07-12 10:14:40
000012017013300142019-08-30 13:45:49ДРУГООбявление за приключване на договорОбявление за приключване на договор2019-08-30 13:46:16