МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика за нуждите на Министерството на културата
Описание: Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика за нуждите на Министерството на културата във вр. с РС № СПОР-1/10.01.2017 г. (обособ. позиция №2)
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017013400042017-01-31 16:52:55решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаПокана № 22-ОП-5 от 31.01.2017 г.2017-01-31 18:09:17
000012017013400022017-01-31 16:56:19документация за участие в процедуритедекларация по чл. 54, ал.1, т.7 от ЗОП2017-01-31 18:09:17
000012017013400032017-01-31 16:58:00документация за участие в процедуритеПроект на договор 2017-01-31 18:09:18
000012017013400042017-02-20 14:51:51протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на комисията 2017-02-20 14:52:27
000012017013400052017-02-24 11:53:09ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2017-02-24 11:53:18
000012017013400062017-03-29 11:46:30протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 от работата на комисията 2017-03-29 11:46:51
000012017013400072017-03-29 11:46:30протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхдоклад 2017-03-29 11:46:55
000012017013400082017-03-29 11:47:32решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за класиране 2017-03-29 11:47:40
000012017013400092017-04-19 17:18:52решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритерешение класиране 2017-04-19 17:19:01
000012017013400102017-06-29 11:24:09договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за смазочни материали 2017-06-29 11:24:51
000012017013400112017-06-29 11:24:09договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договор за смазочни материали 2017-06-29 11:25:14
000012017013400122019-02-27 11:01:10ДРУГОобявление за изпълнен договор обявление за изпълнен договор 2019-02-27 11:01:38