МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Застраховка на недвижими имоти, предоставени за управление на Министерството на културата
Описание: Застраховка на недвижими имоти, предоставени за управление на Министерството на културата
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017013700012017-03-21 16:39:26обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОБЯВА2017-03-21 16:54:39
000012017013700022017-03-21 16:39:26документация за участие в процедуритеУказания за участие 2017-03-21 16:54:39
000012017013700032017-03-21 16:59:45документация за участие в процедуритеОбразци на документи 2017-03-21 17:01:40
000012017013700042017-03-21 17:02:43документация за участие в процедуритеПроект на договор 2017-03-21 17:02:52
000012017013700052017-03-30 14:51:49протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2017-03-30 14:51:59
000012017013700062017-04-18 12:15:21договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор 2017-04-18 12:15:30
000012017013700072017-04-18 12:15:21договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договор2017-04-18 12:15:36