МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Доставка на тонери за нуждите на Mинистерството на културата
Описание: Доставка на тонери за нуждите на Mинистерството на културата
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017013600012017-03-29 10:53:41обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за събиране на оферти за доставка на тонери 2017-03-29 10:57:28
000012017013700022017-03-29 11:10:30документация за участие в процедуритеУказания за участие 2017-03-29 11:13:35
000012017013700032017-03-29 11:20:48документация за участие в процедуритеОбразци на документи 2017-03-29 11:23:07
000012017013700042017-03-29 11:22:42ДРУГОПроект на договор Проект на договор 2017-03-29 11:23:10
000012017013800052017-04-26 17:20:41протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхпротокол от работата на комисията2017-04-26 17:21:28
000012017013800062017-05-23 15:14:43договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор2017-05-23 15:15:05
000012017013800072017-05-23 15:24:15договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхприложения по договора2017-05-23 15:24:33