МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА ФИЗИЧЕСКА ВЪОРЪЖЕНА И НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА НА ИМОТИ И ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО В ТЯХ, СОБСТВЕНОСТ НА МИНИСТЕРСТВОТО КУЛТУРАТА ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
Описание: ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА ФИЗИЧЕСКА ВЪОРЪЖЕНА И НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА НА ИМОТИ И ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО В ТЯХ, СОБСТВЕНОСТ НА МИНИСТЕРСТВОТО КУЛТУРАТА ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017013700012017-04-06 16:06:38решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение 2017-04-06 16:35:36
000012017013700042017-04-06 16:22:43документация за участие в процедуритеОбразци на документи и проект на договор за обособените позиции2017-04-06 16:35:37
000012017013700042017-04-06 16:30:45документация за участие в процедуритеДокументация за участие2017-04-06 16:35:37
000012017013700042017-04-06 16:35:15решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и променената документация за участиеобявление2017-04-06 16:35:38
000012017013700052017-05-18 17:12:48протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхпротокол № 1 от работата на комисията2017-05-18 17:12:57
000012017013700062017-06-19 16:45:38ДРУГОуведомление - ценови уведомление - ценови 2017-06-19 16:45:44
000012017013700072017-07-24 16:04:55решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритерешение2017-07-24 16:05:09
000012017013700082017-07-24 18:49:45протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПРОТОКОЛИ от работата на комисията 2017-07-24 18:51:29
000012017013700092017-07-24 18:49:45протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПРОТОКОЛИ от работата на комисията 2017-07-24 18:53:38
000012017013700102017-09-26 14:59:46договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор по обособена позиция 3 с приложения2017-09-26 17:20:47
000012017013700112018-04-18 17:10:05решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПрешение за прекратяване на обществена поръчка по обособена позиция №22018-04-18 17:10:11
000012017013700122018-04-18 17:10:42решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПза определяне на изпълнител2018-04-18 17:10:55
000012017013700132018-07-11 17:36:03решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и променената документация за участиеобявление за възложена поръчка2018-07-11 17:36:09
000012017013700142019-01-25 17:15:08ДРУГООбявление за изпълнен договор по обособена позиция № 3Обявление за изпълнен договор по обособена позиция № 32019-01-25 17:15:51
000012017013700152019-03-08 11:34:55допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиАнекс към договор по обособена позиция № 12019-03-08 11:35:43
000012017013700162019-03-08 11:34:55ДРУГООбявление за изменение на договор по обособена позиция № 1Обявление за изменение на договор по обособена позиция № 12019-03-08 11:35:44
000012017013700172019-06-11 10:29:09допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкианекс към договор за охрана-административна сграда2019-06-11 10:31:26
000012017013700192019-09-04 16:54:34ДРУГООбявление за приключване на договорОбявление за приключване на договор2019-09-04 16:55:30