МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Изработка на печатни и рекламни материали за нуждите на Министерството на културата
Описание: Изработка на печатни и рекламни материали за нуждите на Министерството на културата
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 30000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017013800012017-04-21 15:39:58решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2017-04-21 15:47:03
000012017013800022017-04-21 15:39:58решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2017-04-21 15:47:03
000012017013800032017-04-21 15:40:57документация за участие в процедуритедокументация 2017-04-21 15:47:04
000012017013800042017-04-21 15:45:44ДРУГОтехническа спецификациятехническа спецификация2017-04-21 15:47:04
000012017013800052017-04-21 15:45:44ДРУГОПроект на договорПроект на договор2017-04-21 15:47:05
000012017013800062017-04-21 15:46:30ДРУГООбразциОбразци2017-04-21 15:47:05
000012017013800072017-05-26 15:18:27протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 12017-05-26 15:18:57
000012017013800082017-05-26 15:24:20протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхУведомление за отваряне на ценови предложения2017-05-26 15:24:41
000012017013800092017-06-07 14:28:18протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротоколи2017-06-07 14:33:12
000012017013800102017-06-07 14:29:59протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротоколи2017-06-07 14:33:34
000012017013800112017-06-07 14:31:13протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад от работата на комисията 2017-06-07 14:33:51
000012017013800122017-06-07 14:32:26решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за избор на изпълнител2017-06-07 14:34:10
000012017013800132017-08-23 11:15:07договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДОГОВОР С ПРИЛОЖЕНИЯ2017-08-23 11:18:29
000012017013800142018-08-01 10:03:43решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаобявление за изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение2018-08-01 10:04:29
000012017013800152018-08-01 10:03:43договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдопълнително споразумение към договор 2018-08-01 10:04:56
000012017013800162020-10-02 13:19:30договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДопълнително споразумение № РД11-03-39/02.10.2020 г.2020-10-02 13:20:24