МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА
Описание: Предметът на обществената поръчка е извършване на писмени и устни преводачески услуги за нуждите на Министерството на културата
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 80000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017013800012017-05-23 12:03:32решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение 2017-05-23 12:04:43
000012017013800022017-05-23 12:03:32решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2017-05-23 12:04:43
000012017013800032017-05-23 12:03:32документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата 2017-05-23 12:04:44
000012017013800042017-05-23 12:03:32документация за участие в процедуритеТехническа спецификация2017-05-23 12:04:44
000012017013800052017-05-23 12:03:32документация за участие в процедуритеПроект на договор 2017-05-23 12:04:45
000012017013800062017-05-23 12:03:32документация за участие в процедуритеОбразци на документи 2017-05-23 12:04:45
000012017013800072017-05-26 15:28:38разясненията по документациите за участиеРАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА2017-05-26 15:29:05
000012017013800082017-08-02 10:04:47протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПРОТОКОЛ № 1 ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА2017-08-02 10:05:13
000012017013800092017-09-26 15:23:54протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхУВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ2017-09-26 15:25:06
000012017013800102017-11-07 12:03:43протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2017-11-07 12:07:49
000012017013800112017-11-07 12:05:10протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2017-11-07 12:07:52
000012017013800122017-11-07 12:06:02протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад2017-11-07 12:07:55
000012017013800132017-11-07 12:06:37решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение2017-11-07 12:07:57
000012017013800142018-02-05 17:35:54решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и променената документация за участиеОбявление за възложена поръчка 2018-02-05 17:42:25
000012017013800152018-02-05 17:41:30договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДОГОВОР2018-02-05 17:43:08
000012017013800162019-03-07 18:27:36допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиАнекс към договор за изпълнение2019-03-07 18:27:42
000012017013800172019-10-04 10:26:02ДРУГООбявление за приключване на договорОбявление за приключване на договор2019-10-04 10:26:38