МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ИНСТАЛИРАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ/ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НУИ „ДОБРИ ХРИСТОВ““ – ГР. ВАРНА С ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Доставка на звукозаписно и озвучително оборудване“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „Доставка на оборудване за музикални кабинети“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: „Доставка и инсталация на система за управление и контрол на достъпа и работното време“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: „Доставка и инсталация на система за видео наблюдение“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5: „Доставка и инсталация на оборудване за учебни кабинети“
Описание: Предметът на обществената поръчка е „Доставка, монтаж и инсталиране на оборудване/обзавеждане за нуждите на НУИ „Добри Христов“ – гр. Варна с пет ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Доставка на звукозаписно и озвучително оборудване“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „Доставка на оборудване за музикални кабинети“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: „Доставка и инсталация на система за управление и контрол на достъпа и работното време“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: „Доставка и инсталация на система за видео наблюдение“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5: „Доставка и инсталация на оборудване за учебни кабинети“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 706877.75 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017014000012017-06-29 11:06:25решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2017-06-29 11:07:46
000012017014000022017-06-29 11:06:25решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2017-06-29 11:07:46
000012017014000032017-06-29 11:06:25документация за участие в процедуритеуказания за участие2017-06-29 11:07:47
000012017014000042017-06-29 11:06:25документация за участие в процедуритетехническа спецификация2017-06-29 11:07:47
000012017014000052017-06-29 11:06:25документация за участие в процедуритепроект на договор 2017-06-29 11:07:47
000012017014000062017-06-29 11:06:25документация за участие в процедуритеобразци2017-06-29 11:07:48
000012017014000072017-07-03 10:55:52документация за участие в процедуритеМЕТОДИКА 2017-07-03 10:58:41
000012017014000082017-07-24 10:01:35ДРУГОРЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ 2017-07-24 10:02:17
000012017014000092017-07-31 17:20:25разясненията по документациите за участиеРАЗЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ2017-07-31 17:21:06
000012017014000102017-10-31 10:09:03протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на комисията2017-10-31 10:10:40
000012017014000112018-04-30 15:15:44ДРУГОсъобщение за отваряне на ценовите офертисъобщение за отваряне на ценовите оферти2018-04-30 15:15:53
000012017014000122018-05-29 13:56:52протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 22018-05-29 13:58:18
000012017014000132018-05-29 13:56:52протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 32018-05-29 14:00:25
000012017014000142018-05-29 14:02:18решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за класиране 2018-05-29 14:02:46
000012017014000152018-05-29 14:38:18протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхОдобрен доклад от работата на комисията 2018-05-29 14:39:00
000012017014000162018-10-15 11:55:22договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за изпълнение - обособена позиция № 22018-10-15 11:56:33
000012017014000172018-10-15 11:55:22договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхЦеново предложение към договор за изпълнение - обособена позиция № 22018-10-15 11:56:49
000012017014000182018-10-15 11:58:10ДРУГООбявление за частично възлагане на обществена поръчка по 5 обособени позицииОбявление за частично възлагане2018-10-15 11:58:40
000012017014000192018-10-15 12:02:53решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаТехническо предложение - обособена позиция № 2 2018-10-15 12:03:05
000012017014000202018-10-15 12:29:44решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаДоговор с приложения - обособена позиция № 3 2018-10-15 12:31:02
000012017014000212018-10-15 13:40:16договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за изпълнение - обособена позиция № 52018-10-15 13:40:38
000012017014000222018-10-25 10:31:27ДРУГООбявления за приключване на договори за доставка по 3 бр. обособени позиции (№ 2, 3 и 5)Обявления за приключване на договори за доставка по 3 бр. обособени позиции (№ 2, 3 и 5)2018-10-25 10:35:01