МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И НОВА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ЗАЛА НА НУФИ „ФИЛИП КУТЕВ“ – ГР. КОТЕЛ“
Описание: РЕКОНСТРУКЦИЯ И НОВА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ЗАЛА НА НУФИ „ФИЛИП КУТЕВ“ – ГР. КОТЕЛ
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 2716000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017014200012017-07-04 15:40:02решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение № Р-16/ 30.06.2017г.2017-07-04 15:42:36
000012017014200032017-07-04 15:49:33ДРУГООбявление за обществена поръчка Обявление 2017-07-04 15:50:17
000012017014200032017-07-05 10:14:20документация за участие в процедуритедокументация2017-07-05 10:14:26
000012017014200042017-07-05 10:14:20документация за участие в процедуритеметодика2017-07-05 10:14:31
000012017014200062017-07-05 10:14:20документация за участие в процедуритетехническа спецификация2017-07-05 10:14:42
000012017014200072017-07-05 10:14:20документация за участие в процедуритеобразци2017-07-05 10:14:48
000012017014200212017-07-05 10:27:43документация за участие в процедуритепроект на договор 2017-07-05 10:27:49
000012017014200222017-07-21 12:11:02ДРУГООбобщено КСОбобщено КС2017-07-21 12:11:08
000012017014200232017-07-21 12:26:08ДРУГОАрхитектураТехнически проект2017-07-21 12:27:09
000012017014200242017-07-21 12:26:08ДРУГОВиКТехнически проект2017-07-21 12:27:13
000012017014200252017-07-21 12:26:08ДРУГОВЪНШНО ЕЛТехнически проект2017-07-21 12:27:15
000012017014200262017-07-21 12:26:08ДРУГОГеодезияТехнически проект2017-07-21 12:27:20
000012017014200272017-07-21 12:26:08ДРУГОЕЕТехнически проект2017-07-21 12:27:26
000012017014200282017-07-21 12:26:08ДРУГОЕл. нова сградаТехнически проект2017-07-21 12:27:32
000012017014200292017-07-21 12:26:08ДРУГОКонстрТехнически проект2017-07-21 12:27:37
000012017014200302017-07-21 12:26:08ДРУГООВКТехнически проект2017-07-21 12:27:42
000012017014200312017-07-21 12:26:08ДРУГОПБТехнически проект2017-07-21 12:27:48
000012017014200322017-07-21 12:26:08ДРУГОПБЗТехнически проект2017-07-21 12:27:52
000012017014200332017-07-21 12:26:08ДРУГОПиБТехнически проект 2017-07-21 12:27:56
000012017014200342017-07-21 12:26:08ДРУГОПУСОТехнически проект2017-07-21 12:28:03
000012017014200352017-07-21 17:28:51документация за участие в процедуритеобразци2017-07-21 17:29:43
000012017014200362017-07-21 18:01:45ДРУГОРЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ 2017-07-21 18:02:24
000012017014200372017-07-24 17:29:31разясненията по документациите за участиеразяснения2017-07-24 17:30:35
000012017014200382017-07-31 09:25:27ДРУГОРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТАРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА2017-07-31 09:26:06
000012017014200392017-08-18 10:50:06ДРУГООБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА2017-08-18 10:51:51