МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име:
Описание: Осигуряване на публичност и популяризиране на проект: „Реконструкция и нова многофункционална зала на НУФИ „Филип Кутев“ – гр. Котел по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г.“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 21774.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017014300012017-06-30 12:23:49решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2017-06-30 12:25:32
000012017014300022017-06-30 12:23:49решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2017-06-30 12:25:32
000012017014300032017-06-30 12:23:49документация за участие в процедуритеДокументация за участие2017-06-30 12:25:32
000012017014300042017-06-30 12:23:49ДРУГООбразциОбразци2017-06-30 12:25:33
000012017014300052017-06-30 12:23:49ДРУГОМетодика за оценкаМетодика2017-06-30 12:25:33
000012017014300062017-06-30 12:23:49ДРУГОТехническа спецификацияТехническа спецификация2017-06-30 12:25:34
000012017014300072017-06-30 12:23:49ДРУГОПроект на договорПроект на договора2017-06-30 12:25:34
000012017014300082017-07-07 10:22:11разясненията по документациите за участиеОтговор на въпроси 2017-07-07 10:23:38
000012017014300092017-10-11 07:50:36протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на комисията2017-10-11 07:51:29
000012017014300102019-06-11 13:53:24ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови оферти Съобщение за отваряне на ценови оферти 2019-06-11 13:56:02
000012017014300122019-08-30 14:21:19протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 от работата на комисията2019-08-30 14:21:58
000012017014300132019-08-30 14:21:19протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 3 от работата на комисията2019-08-30 14:22:01
000012017014300142019-08-30 14:21:19протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 4 от работата на комисията2019-08-30 14:22:03
000012017014300152019-08-30 14:21:19решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за определяне на изпълнител2019-08-30 14:22:06
000012017014300152019-10-01 16:07:56ДРУГОСъобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до "Яна Тур" ЕООДСъобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП 2019-10-01 16:08:12
000012017014300162019-11-26 10:56:32ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2019-11-26 10:57:04
000012017014300172019-11-26 17:07:42договор с приложения (процедури с ниска стойност)Договор за изпълнение 2019-11-26 17:14:22
000012017014300182019-11-26 17:07:42документ2019-11-26 17:07:48
000012017014300192019-11-26 17:07:42договор с приложения (процедури с ниска стойност)Техническа спецификация - Приложение № 1 към договора2019-11-26 17:07:53
000012017014300202019-11-26 17:07:42договор с приложения (процедури с ниска стойност)Предложение за изпълнение на поръчката - Приложение № 2 към договора 2019-11-26 17:08:01
000012017014300212019-11-26 17:07:42договор с приложения (процедури с ниска стойност)Ценово предложение - Приложение № 3 към договора 2019-11-26 17:08:07
000012017014300222019-11-26 17:07:42договор с приложения (процедури с ниска стойност)Списък на персонала - Приложение № 4 към договора 2019-11-26 17:08:12
000012017014300232019-11-26 17:07:42договор с приложения (процедури с ниска стойност)Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 - 2020 - Приложение № 5 към договора 2019-11-26 17:08:20
000012017014300242020-10-01 15:27:58ДРУГОобявление за изпълнен договор обявление за изпълнен договор 2020-10-01 15:30:07