МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Извършване на денонощна физическа въоръжена и невъоръжена охрана на административната сграда на Министерство на културата, намираща се в гр. София, бул. „Александър Стамболийски”№ 17
Описание: Извършване на денонощна физическа въоръжена и невъоръжена охрана на административната сграда на Министерство на културата, намираща се в гр. София, бул. „Александър Стамболийски”№ 17
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017014600012017-09-08 17:22:55решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкарешение2017-09-08 17:48:46
000012017014600022017-09-08 17:45:13документация за участие в процедуритедокументация2017-09-08 17:48:46
000012017014600032017-09-08 17:45:38документация за участие в процедуритеобразци2017-09-08 17:48:47
000012017014600042017-09-08 17:46:13документация за участие в процедуритепроект на договор2017-09-08 17:48:47
000012017014600052017-09-08 17:47:32покана за участие в процедура по чл. 18, ал.1, т. 3-5 ЗОПпокана - пряко договаряне2017-09-08 17:48:48
000012017014600062017-09-08 17:47:58покана за участие в процедура по чл. 18, ал.1, т. 3-5 ЗОПпокана - пряко договаряне2017-09-08 17:48:48
000012017014600072017-09-08 17:48:25покана за участие в процедура по чл. 18, ал.1, т. 3-5 ЗОПпокана - пряко договаряне2017-09-08 17:48:48
000012017014600082017-09-08 17:50:13покана за участие в процедура по чл. 18, ал.1, т. 3-5 ЗОПпокана - пряко договаряне2017-09-08 17:50:18
000012017014600092017-09-08 17:50:46покана за участие в процедура по чл. 18, ал.1, т. 3-5 ЗОПпокана - пряко договаряне2017-09-08 17:50:51
000012017014600102017-09-08 17:51:16покана за участие в процедура по чл. 18, ал.1, т. 3-5 ЗОПпокана - пряко договаряне2017-09-08 17:51:34
000012017014600112017-09-28 10:20:15решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПрешение2017-09-28 10:20:38
000012017014600122017-09-28 10:21:26протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхдоклад от работата на комисията2017-09-28 10:21:33
000012017014600132017-09-28 10:22:08протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхпротоколи2017-09-28 10:22:21
000012017014600142017-11-08 15:22:20договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор с приложения2017-11-08 15:22:26