МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: „Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства за нуждите на Министерството на културата
Описание: Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства за нуждите на Министерството на културата /обособена позиция № 3/
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017014700012017-09-15 16:35:02покани до определени лицаПокана изх.№ 22-ОП-13/ 15.09.2017 г. до изпълнители по рамково споразумение № СПОР-7/16.05.20172017-09-15 16:53:43
000012017014700022017-09-15 16:35:51ДРУГОПроект на договорПроект на договор2017-09-15 16:53:44
000012017014700032017-09-15 16:37:53ДРУГОобразец на декларация по чл. 54, ал.1, т.7 от ЗОПобразец на декларация по чл. 54, ал.1, т.7 от ЗОП2017-09-15 16:53:44
000012017014700042017-09-15 16:46:52проект на техническите спецификации и методиката за оценкаТехническа спецификация - съвместими тонери2017-09-15 16:53:45
000012017014700052017-10-06 13:23:43протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на комисията 2017-10-06 13:24:09
000012017014700062017-10-25 15:21:44ДРУГОУведомление за дата и част за отваряне на ценови оферти в СЕВОП.Уведомление за дата и част за отваряне на ценови оферти в СЕВОП.2017-10-25 15:23:03
000012017014700072017-11-29 15:43:57протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 22017-11-29 15:44:54
000012017014700082017-11-29 15:43:57протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 32017-11-29 15:45:56
000012017014700092017-11-29 15:43:57протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 42017-11-29 15:46:53
000012017014700102017-11-29 15:43:57протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад от работата на комисията2017-11-29 15:47:23
000012017014700112017-11-29 15:43:57решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за класиране и избор на изпълнител2017-11-29 15:48:10
000012017014700122018-01-19 10:06:36ДРУГООбявление за възложена поръчка Обявление за възложена поръчка 2018-01-19 10:09:50
000012017014700132018-01-19 10:06:36договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за доставка на съвместими тонери 2018-01-19 10:10:06
000012017014700142018-01-19 10:06:36ДРУГОценово предложение в СЕВОП ценово предложение в СЕВОП 2018-01-19 10:10:29
000012017014700152018-11-22 11:29:15ДРУГОобявление за изменение на договор обявление за изменение на договор 2018-11-22 11:35:43
000012017014700162018-11-22 11:34:30договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тяханекс за изменение на договор 2018-11-22 11:35:46
000012017014700172019-06-05 14:11:59допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкианекс към договор за изпълнение 2019-06-05 14:14:08
000012017014700182019-10-14 14:38:37ДРУГООбявление за изпълнен договор /ЛОТ № 3/ - съвместими тонериОбявление за изпълнен договор 2019-10-14 14:39:02