МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) за нуждите на Министерството на културата
Описание: Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) за нуждите на Министерството на културата /обособена позиция № 1/
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017014900012017-09-19 16:03:06решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаПокана за подаване на оферти изх.№ 22-ОП-14/ 19.09.20172017-09-19 16:19:51
000012017014900022017-09-19 16:04:09ДРУГОПроект на договор Проект на договор 2017-09-19 16:19:52
000012017014900032017-09-19 16:05:04ДРУГООбразец на декларация Образец на декларация по ЗОП 2017-09-19 16:19:52
000012017014900042017-09-19 16:05:53ДРУГОТехническа спецификацияТехническа спецификация2017-09-19 16:19:53
000012017014900052017-10-25 13:08:56протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на комисията 2017-10-25 13:11:01
000012017014900062017-11-02 14:58:43ДРУГОСъобщение за дата и час за отваряне на ценови предложения в СЕВОП Съобщение за дата и час за отваряне на ценови предложения в СЕВОП 2017-11-02 14:59:53
000012017014900072017-11-22 16:05:19протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 22017-11-22 16:06:33
000012017014900092017-11-22 16:05:19решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за класиране и избор на изпълнител 2017-11-22 16:24:41
000012017014900092017-11-22 16:08:22протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 3 и утвърден доклад от работата на комисията2017-11-22 16:24:23
000012017014900102018-01-31 10:40:46решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и променената документация за участиеОбявление за възложена поръчка 2018-01-31 10:43:56
000012017014900112018-01-31 10:40:46договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за изпълнение 2018-01-31 10:44:22
000012017014900122018-01-31 10:42:49договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхЦеново предложение в СЕВОП. 2018-01-31 10:44:33
000012017014900132018-11-30 10:11:53ДРУГООбявление за изменение на договор Обявление за изменение на договор 2018-11-30 10:14:14
000012017014900142018-11-30 10:13:23договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тяхАнекс към договор за изпълнение 2018-11-30 10:14:20
000012017014900152019-07-17 18:41:00допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкианекс към договор 2019-07-17 18:41:26
000012017014900162019-10-25 14:31:47ДРУГО – без документОбявление за приключване на договорОбявление за приключване на договор2019-10-25 14:32:27