МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Избор на оператор за предоставяне на фиксирани телефонни услуги за нуждите на Министерство на културата
Описание: Избор на оператор за предоставяне на фиксирани телефонни услуги за нуждите на Министерство на културата
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017015000012017-11-09 14:03:14обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиобява2017-11-09 14:09:23
000012017015000032017-11-09 14:10:36документация за участие в процедуритеобразци2017-11-09 14:10:41
000012017015000042017-11-09 14:13:31документация за участие в процедуритедокументация2017-11-09 14:13:38
000012017016600052017-11-13 17:13:12разясненията по документациите за участиеразяснение 2017-11-13 17:13:18
000012017016600062017-12-19 16:28:44протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхпротокол2017-12-19 16:28:50
000012018018300072018-03-14 12:26:59договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговорите с приложения2018-03-14 12:27:18
000012018018300092020-01-16 13:40:34допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиАнекс към договор за изпълнение 2020-01-16 13:40:52
000012018018300102020-01-16 13:35:05допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиАнекс към договор за изпълнение 2020-01-16 13:41:32