МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Министерството на културата
Описание: Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Министерството на културата /обособ. позиция № 2/
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017015100012017-10-02 17:21:49решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаПокана изх. № 22-ОП-15/ 02.10.2017 г.2017-10-03 10:18:57
000012017015100022017-10-02 17:22:34ДРУГОТехническа спецификация на артикулите Техническа спецификация на артикулите 2017-10-03 10:18:58
000012017015100032017-10-02 17:24:15документация за участие в процедуритеПроект на договор 2017-10-03 10:18:58
000012017015100042017-10-02 17:25:12документация за участие в процедуритеОбразец на декларация по ЗОП2017-10-03 10:18:59
000012017015100052017-10-25 15:54:10протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 12017-10-25 15:59:19
000012017015100072017-10-25 15:54:10ДРУГОСъобщение за дата и час за отваряне на ценови оферти Съобщение за отваряне на ценови оферти 2017-10-25 15:59:44
000012017015100072017-11-09 09:53:05решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за класиране и избор на изпълнител 2017-11-09 09:58:25
000012017015100092017-11-09 09:56:16протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен изборПротокол № 2 2017-11-09 09:57:13
000012017015100102017-11-09 09:56:16протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад от работата на комисията2017-11-09 09:58:10
000012017015100102018-01-31 10:30:45решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и променената документация за участиеОбявление за възложена поръчка 2018-01-31 10:32:23
000012017015100112018-01-31 10:30:45договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за изпълнение 2018-01-31 10:32:59
000012017015100132018-01-31 10:37:45договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхЦеново предложение в СЕВОП 2018-01-31 10:38:26
000012017015100142018-01-31 10:37:45договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхЦеново предложение в СЕВОП 2018-01-31 10:38:47
000012017015100142018-11-28 10:32:51ДРУГОобявление за изменение на договор обявление за изменение на договор 2018-11-28 10:37:35
000012017015100152018-11-28 10:44:54договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тяхДопълнително споразумение към договор за изпълнение2018-11-28 10:45:02
000012017015100162019-07-17 18:44:46допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиАнекс към договор - лот № 22019-07-17 18:45:30
000012017015100172019-10-25 14:33:28ДРУГООбявление за приключване на договорОбявление за приключване на договор2019-10-25 14:33:48