МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Упражняване на авторски надзор по част „ВиК“ при извършване на реконструкция и модернизация на НУИ „Добри Христов“, гр. Варна
Описание: Упражняване на авторски надзор по част „ВиК“ при извършване на реконструкция и модернизация на НУИ „Добри Христов“, гр. Варна
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017015100012017-10-17 18:07:35решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкарешение2017-10-17 18:09:08
000012017015100022017-10-17 18:07:35документация за участие в процедуритедокументация2017-10-17 18:09:09
000012017015100032017-10-17 18:07:35документация за участие в процедуритеобразци на документи2017-10-17 18:09:09
000012017015100042017-10-17 18:07:35покани до определени лицапокана до проектант2017-10-17 18:09:09
000012017015100052017-10-17 18:07:35документация за участие в процедуритепроект на договор2017-10-17 18:09:10
000012017015100062018-02-14 16:41:31решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за прекратяване на процедурата 2018-02-14 16:42:07
000012017015100072018-03-23 14:27:28ДРУГОСъобщение до Силвия Живкова Балтова на основание чл. 43, ал.4 от ЗОПСъобщение до Силвия Живкова Балтова на основание чл. 43, ал.4 от ЗОП2018-03-23 14:28:20
000012017015100082018-04-19 11:03:58ДРУГОобявление за прекратена процедураобявление за прекратена процедура за възлагане на обществена поръчка 2018-04-19 11:03:58