МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Упражняване на авторски надзор по част „Архитектура“ при извършване на реконструкция и модернизация на НУИ „Добри Христов“, гр. Варна
Описание: Упражняване на авторски надзор по част „Архитектура“ при извършване на реконструкция и модернизация на НУИ „Добри Христов“, гр. Варна
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017015200012017-10-17 17:28:58решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкарешение2017-10-17 17:29:22
000012017015200022017-10-17 17:28:58документация за участие в процедуритедокументация2017-10-17 17:29:23
000012017015200032017-10-17 17:28:58документация за участие в процедуритеобразци2017-10-17 17:29:23
000012017015200042017-10-17 17:28:58покани до определени лицапокана до проектант2017-10-17 17:29:24
000012017015200052017-10-17 17:28:58документация за участие в процедуритепроект на договор2017-10-17 17:29:24
000012017015200062017-11-15 10:16:14протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 2017-11-15 10:18:00
000012017015200072017-11-15 10:16:14протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад 2017-11-15 10:19:06
000012017015200082017-11-15 10:16:14решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за определяне на изпълнител 2017-11-15 10:19:39
000012017015200092018-01-15 09:49:46договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договор2018-01-15 09:57:29
000012017015200102018-01-15 09:49:46договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договор 2018-01-15 09:58:04
000012017015200122018-01-15 09:49:46ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2018-01-15 09:58:31
000012017015200122018-01-15 09:55:16договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за изпълнение № РД 11-03-1/ 10.01.20182018-01-15 09:59:24
000012017015200132018-11-14 17:00:48ДРУГОобявление за изпълнен договор обявление за изпълнен договор 2018-11-14 17:01:31