МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Упражняване на авторски надзор по част „ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ“ при извършване на реконструкция и модернизация на НУИ „Добри Христов“, гр. Варна
Описание: Упражняване на авторски надзор по част „ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ“ при извършване на реконструкция и модернизация на НУИ „Добри Христов“, гр. Варна
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017015300012017-10-17 16:37:56решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура 2017-10-17 16:44:26
000012017015300022017-10-17 16:37:56документация за участие в процедуритеДокументация 2017-10-17 16:44:27
000012017015300032017-10-17 16:37:56покани до определени лицаПокана до проектанта 2017-10-17 16:44:27
000012017015300042017-10-17 16:41:38документация за участие в процедуритеобразци на документи 2017-10-17 16:44:28
000012017015300052017-10-17 16:42:57документация за участие в процедуритеПроект на договор 2017-10-17 16:44:28
000012017015300062017-12-05 12:04:59решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за прекратяване поради липса на оферта 2017-12-05 12:06:00
000012017015300072018-03-09 10:31:05ДРУГООбявление за прекратена процедура Обявление за прекратена процедура 2018-03-09 10:32:10