МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Упражняване на авторски надзор по част „Конструкции“ при извършване на реконструкция и модернизация на НУИ „Добри Христов“, гр. Варна
Описание: Упражняване на авторски надзор по част „Конструкции“ при извършване на реконструкция и модернизация на НУИ „Добри Христов“, гр. Варна
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017015400012017-10-17 17:05:06документация за участие в процедуритедокументация2017-10-17 17:10:21
000012017015400022017-10-17 17:05:06документация за участие в процедуритеобразци на документи2017-10-17 17:10:21
000012017015400032017-10-17 17:05:06документация за участие в процедуритепроект на договор 2017-10-17 17:10:22
000012017015400042017-10-17 17:07:35решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкарешение2017-10-17 17:10:22
000012017015400052017-10-17 17:09:04покани до определени лицапокана до проектант2017-10-17 17:10:23
000012017015400062018-01-18 14:58:22протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията 2018-01-18 14:59:06
000012017015400072018-01-18 14:58:22протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхОдобрен доклад 2018-01-18 14:59:23
000012017015400082018-01-18 14:58:22ДРУГОРешение за избор на изпълнител Решение за избор на изпълнител 2018-01-18 14:59:45
000012017015400092018-02-26 09:46:48договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за авторски надзор2018-02-26 09:47:55
000012017015400102018-02-26 09:46:48ДРУГОобявление за възложена поръчкаобявление за възложена поръчка2018-02-26 09:48:43
000012017015400112018-02-26 10:11:20ДРУГО – без документУчастникът е подал декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП, поради което не се публикуват приложенията към договора, представляващи част от офертата. Участникът е подал декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП, поради което не се публикуват приложенията към договора, представляващи част от офертата.2018-02-26 10:11:47
000012017015400122018-11-14 16:57:53ДРУГОобявление за изпълнен договор обявление за изпълнен договор 2018-11-14 16:59:14