МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Упражняване на авторски надзор по част „ОВК“ при извършване на реконструкция и модернизация на НУИ „Добри Христов“, гр. Варна
Описание: Упражняване на авторски надзор по част „ОВК“ при извършване на реконструкция и модернизация на НУИ „Добри Христов“, гр. Варна
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017015500012017-10-17 17:18:39решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкарешение 2017-10-17 17:20:04
000012017015500022017-10-17 17:18:39документация за участие в процедуритедокументация2017-10-17 17:20:04
000012017015500032017-10-17 17:18:39документация за участие в процедуритеобразци2017-10-17 17:20:04
000012017015500042017-10-17 17:18:39покани до определени лицапокана до проектант2017-10-17 17:20:05
000012017015500052017-10-17 17:18:39документация за участие в процедуритепроект на договор2017-10-17 17:20:05
000012017015500062017-12-05 12:19:50решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за прекратяване поради липса на оферта 2017-12-05 12:21:07
000012017015500072018-01-08 10:44:23решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и променената документация за участиеОбявление за прекратяване на процедурата поради липса на оферта2018-01-08 10:45:36