МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Упражняване на авторски надзор по част „Геодезия” при извършване на реконструкция и модернизация на НУИ „Добри Христов“, гр. Варна
Описание: Упражняване на авторски надзор по част „Геодезия” при извършване на реконструкция и модернизация на НУИ „Добри Христов“, гр. Варна
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017015600012017-10-17 17:35:16решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкарешение2017-10-17 17:40:10
000012017015600022017-10-17 17:35:16покани до определени лицапокана до проектант2017-10-17 17:40:10
000012017015600042017-10-17 17:35:16документация за участие в процедуритедокументация за участие2017-10-17 17:40:10
000012017015600042017-10-17 17:39:35документация за участие в процедуритепроект на договор2017-10-17 17:40:11
000012017015600052017-10-17 17:39:35документация за участие в процедуритеобразци на документи2017-10-17 17:40:11
000012017015600062017-11-16 10:46:39решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за прекратяване на процедурата 2017-11-16 10:47:38
000012017015600082017-12-08 10:26:45ДРУГООбявление - прекратена процедура Обявление - прекратена процедура 2017-12-08 10:27:53