МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Упражняване на авторски надзор по част „КРР" при извършване на реконструкция и модернизация на НУИ „Добри Христов“, гр. Варна
Описание: Упражняване на авторски надзор по част „КРР“ при извършване на реконструкция и модернизация на НУИ „Добри Христов“, гр. Варна
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017015700012017-10-17 17:46:29решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкарешение2017-10-17 17:48:35
000012017015700022017-10-17 17:46:29документация за участие в процедуритедокументация2017-10-17 17:48:35
000012017015700032017-10-17 17:46:29документация за участие в процедуритеобразци на документи2017-10-17 17:48:36
000012017015700042017-10-17 17:46:29документация за участие в процедуритепроект на договор 2017-10-17 17:48:36
000012017015700052017-10-17 17:46:29покани до определени лицапокана до проектант част КРР2017-10-17 17:48:36
000012017015700062017-12-05 12:32:23договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тяхРешение за прекратяване поради липса на оферта 2017-12-05 12:33:13
000012017015700072018-01-08 10:40:30решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и променената документация за участиеОбявление за прекратяване на процедурата поради липса на оферта2018-01-08 10:41:42