МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: „Реконструкция и нова многофункционална зала на НУФИ „Филип Кутев“ – гр. Котел“
Описание: Предметът на обществената поръчка обхваща изграждане на нова спортна и многофункционална зала – Блок № 5 от комплекса на Национално училище за фолклорни изкуства (НУФИ) „Филип Кутев“ в УПИ I, кв.105 по плана на гр. Котел и преустройство и реконструкция на помещения, разположени в съществуващите сгради на училището. Новата спортна и многофункционална зала е проектирана със застроена площ 541,50 кв.м и разгъната застроена площ 915,50 кв.м.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 2716000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017015800762019-06-20 13:55:18договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 3 - Ценово предложение2019-06-20 13:56:41
000012017015800772019-06-20 13:55:18договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 3 - Ценово предложение2019-06-20 13:56:46
000012017015800782019-06-20 13:55:18договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 3 - Ценово предложение2019-06-20 13:56:51
000012017015800792019-06-20 13:55:18договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 3 - Ценово предложение2019-06-20 13:56:57
000012017015800802019-06-20 13:55:18договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 3 - Ценово предложение2019-06-20 13:57:02
000012017015800812019-06-20 13:55:18договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 3 - Ценово предложение2019-06-20 13:57:06
000012017015800822019-06-20 13:55:18договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 3 - Ценово предложение2019-06-20 13:57:13
000012017015800832019-06-20 13:55:18договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 3 - Ценово предложение2019-06-20 13:57:19
000012017015800842019-06-20 13:55:18договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 3 - Ценово предложение2019-06-20 13:57:25
000012017015800852019-06-20 13:55:18договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 3 - Ценово предложение2019-06-20 13:57:32
000012017015800862019-06-20 13:55:18договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 3 - Ценово предложение2019-06-20 13:57:37
000012017015800872019-06-20 13:55:18договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 3 - Ценово предложение2019-06-20 13:57:43
000012017015800882019-06-20 13:55:18договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 3 - Ценово предложение2019-06-20 13:57:49
000012017015800892019-06-20 13:55:18договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 3 - Ценово предложение2019-06-20 13:57:54
000012017015800902019-06-20 14:00:47договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 3 - Ценово предложение2019-06-20 14:01:34
000012017015800912019-06-20 14:00:47договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 3 - Ценово предложение2019-06-20 14:01:41
000012017015800922019-06-20 14:00:47договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 3 - Ценово предложение2019-06-20 14:01:46
000012017015800932019-06-20 14:00:47договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 3 - Ценово предложение2019-06-20 14:01:51
000012017015800942019-06-20 14:00:47договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 3 - Ценово предложение2019-06-20 14:01:57
000012017015800952019-06-20 14:04:00договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение № 4 - Единен наръчник на бенефициента2019-06-20 14:04:20
000012017015800962019-06-20 14:13:26ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2019-06-20 14:13:47
000012017015800972019-06-26 11:03:28договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тяхДоговор за подизпълнение2019-06-26 11:06:17
000012017015800982019-09-18 15:10:48допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкианекс към договор за СМР 2019-09-18 15:12:22