МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Упражняване на авторски надзор по част „ПБЗ/ПБ“ при извършване на реконструкция и модернизация на НУИ „Добри Христов“, гр. Варна
Описание: Упражняване на авторски надзор по част „ПБЗ/ПБ“ при извършване на реконструкция и модернизация на НУИ „Добри Христов“, гр. Варна
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017015900012017-10-17 18:18:36решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкарешение2017-10-17 18:19:13
000012017015900022017-10-17 18:18:36документация за участие в процедуритедокументация2017-10-17 18:19:14
000012017015900032017-10-17 18:18:36документация за участие в процедуритеобразци на документи2017-10-17 18:19:14
000012017015900042017-10-17 18:18:36покани до определени лицапокана до проектант2017-10-17 18:19:15
000012017015900052017-10-17 18:18:36документация за участие в процедуритепроект на договор 2017-10-17 18:19:15
000012017015900062017-11-27 17:07:09решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за прекратяване на процедурата2017-11-27 17:08:31
000012017015900082017-11-29 10:13:47одобрените от изпълнителния директор на АОП експертни становища от осъществявания предварителен контрол върху конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка, а когато възложителят не приеме някоя от препоръките – и мотивите за товаСтановище на АОП2017-11-29 10:15:31
000012017015900082017-12-21 11:04:29решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и променената документация за участиеОбявление за прекратяване на процедурата поради липса на оферта2017-12-21 11:05:09