МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Упражняване на авторски надзор по част „Енергийна ефективност“ при извършване на реконструкция и модернизация на НУИ „Добри Христов“, гр. Варна
Описание: Упражняване на авторски надзор по част „Енергийна ефективност“ при извършване на реконструкция и модернизация на НУИ „Добри Христов“, гр. Варна
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017016000012017-10-17 16:54:52решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкарешение2017-10-17 17:00:49
000012017016000022017-10-17 16:54:52документация за участие в процедуритедокументация2017-10-17 17:00:50
000012017016000032017-10-17 16:54:52покани до определени лицапокана2017-10-17 17:00:50
000012017016000052017-10-17 16:54:52документация за участие в процедуритеобразци на документи2017-10-17 17:00:51
000012017016000062017-10-17 16:55:48документация за участие в процедуритепроект на договор 2017-10-17 17:00:51
000012017016000062018-02-06 12:14:07решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за прекратяване на процедурата поради липса на оферта2018-02-06 12:14:31
000012017016000072018-03-08 10:26:19ДРУГООбявление за прекратена процедура Обявление за прекратена процедура 2018-03-08 10:27:00