МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Упражняване на авторски надзор по част „План за управление на отпадъци“ при извършване на реконструкция и модернизация на НУИ „Добри Христов“, гр. Варна
Описание: Упражняване на авторски надзор по част „План за управление на отпадъци“ при извършване на реконструкция и модернизация на НУИ „Добри Христов“, гр. Варна
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017016100012017-10-17 18:00:31решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкарешение2017-10-17 18:01:05
000012017016100032017-10-17 18:00:31документация за участие в процедуритедокументация2017-10-17 18:01:06
000012017016100042017-10-17 18:00:31документация за участие в процедуритеобразци на документи 2017-10-17 18:01:06
000012017016100052017-10-17 18:00:31покани до определени лицапокана до проектант2017-10-17 18:01:07
000012017016100062017-10-17 18:00:31документация за участие в процедуритепроект на договор 2017-10-17 18:01:07
000012017016100062017-12-29 09:32:35решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за прекратяване поради липса на подадена оферта 2017-12-29 09:33:21
000012017016100072018-01-25 11:43:17ДРУГООбявление за прекратена процедура Обявление за прекратена процедура 2018-01-25 11:44:13