МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: „Упражняване на авторски надзор по част „ВОБД“ при извършване на реконструкция и модернизация на НУИ „Добри Христов“, гр. Варна“
Описание: „Упражняване на авторски надзор по част „ВОБД“ при извършване на реконструкция и модернизация на НУИ „Добри Христов“, гр. Варна“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017016200012017-10-18 14:46:57решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкарешение 2017-10-18 14:48:31
000012017016200022017-10-18 14:46:57документация за участие в процедуритедокументация за участие2017-10-18 14:48:32
000012017016200042017-10-18 14:46:57документация за участие в процедуритеобразци на документи 2017-10-18 14:48:32
000012017016200052017-10-18 14:46:57документация за участие в процедуритепроект на договор2017-10-18 14:48:32
000012017016200062017-10-18 14:46:57покани до определени лицапокана до проектант2017-10-18 14:48:33
000012017016200062018-01-11 09:51:19решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за прекратяване на процедурата поради липса на оферта2018-01-11 09:52:12
000012017016200072018-02-09 10:37:19ДРУГОобявление за прекратена процедура обявление за прекратена процедура 2018-02-09 10:39:05