МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: „Последваща оценка на изпълнението, резултатите и въздействието на програма БГ08 "Културно наследство и съвременни изкуства", финансирана чрез финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014”
Описание: Последваща оценка на изпълнението, резултатите и въздействието на програма БГ08 "Културно наследство и съвременни изкуства", финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 43810.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017016600012017-11-06 10:36:24обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОБЯВА2017-11-06 10:47:54
000012017016600032017-11-06 10:36:24документация за участие в процедуритеОбразци на документи 2017-11-06 10:47:54
000012017016600042017-11-06 10:36:24документация за участие в процедуритеТехническа спецификация 2017-11-06 10:47:55
000012017016600052017-11-06 10:37:24документация за участие в процедуритеПроект на договор2017-11-06 10:47:55
000012017016600052017-11-06 10:43:47документация за участие в процедуритеДокументация за участие 2017-11-06 10:47:56
000012017016600062017-11-27 11:50:13протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на Комисията2017-11-27 11:50:50
000012017016600072018-01-11 11:21:28договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за изпълнение2018-01-11 11:22:38
000012018017200082018-01-12 16:27:00договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договора за изпълнение 2018-01-12 16:27:06