МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Застраховка на класически музикални инструменти на Министерството на културата
Описание: Поръчката се отнася до избор на изпълнител за извършване на застраховка на класически музикални инструменти, собственост на Министерството на културата.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017016600012017-11-21 14:54:00обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиобява2017-11-21 14:59:42
000012017016600022017-11-21 14:54:33документация за участие в процедуритедокументация 2017-11-21 14:59:43
000012017016600032017-11-21 14:56:24документация за участие в процедуритеобразци2017-11-21 14:59:43
000012017016600042017-11-21 14:56:57документация за участие в процедуритепроект на договор2017-11-21 14:59:44
000012017017000052018-03-30 08:20:11ДРУГО – без документВ указания срок не е подадена нито една оферта, което е основание за прекратяване на поръчката.съобщение2018-03-30 08:21:56