МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: „Застраховка на класически музикални инструменти на Министерството на културата”
Описание: Застраховка на класически музикални инструменти на Министерството на културата
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017017000012017-12-29 11:07:04обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОБЯВА 2017-12-29 11:09:50
000012017017000022017-12-29 11:07:04документация за участие в процедуритеДОКУМЕНТАЦИЯ2017-12-29 11:09:50
000012017017000032017-12-29 11:07:04документация за участие в процедуритеОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ2017-12-29 11:09:51
000012017017000042017-12-29 11:07:04документация за участие в процедуритеПРОЕКТ НА ДОГОВОР2017-12-29 11:09:51
000012017017000052017-12-29 11:07:04документация за участие в процедуритеТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ2017-12-29 11:09:52
000012017017000062018-01-18 09:28:05ДРУГО – без документВ удължения срок за получаване на оферти не е постъпила нито една, поради което обществената поръчка се прекратява.2018-01-25 15:24:47