МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: „Доставка на нерециклирана копирна хартия“ (обособ. позиция № 2), съгл. РС № СПОР-30/ 21.12.2017 г.
Описание: „Доставка на нерециклирана копирна хартия“ (обособ. позиция № 2), съгл. РС № СПОР-30/ 21.12.2017 г.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018017700012018-02-19 15:42:49покана до лицата по рамковото споразумение за провеждане на вътрешен конкурентен изборПокана № 22-ОП-3/ 19.02.2018 г.2018-02-19 15:47:37
000012018017700022018-02-19 15:42:49документация за участие в процедуритепроект на договор 2018-02-19 15:47:37
000012018017700032018-02-19 15:42:49документация за участие в процедуритеобразец на декларация по ЗОП2018-02-19 15:47:38
000012018017700042018-02-19 15:42:49документация за участие в процедуритетехническа спецификация2018-02-19 15:47:38
000012018017700052018-04-02 11:43:13ДРУГО – без документОтварянето на ценовите оферти ще се извърши електронно на 05.04.2018 г. в 10.00 ч.2018-04-02 11:45:02
000012018017700072018-04-27 16:56:34решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритерешение класиране2018-04-27 16:56:40
000012018017700072018-04-27 17:03:08протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхдоклад и протокол2018-04-27 17:03:13
000012018017700082018-06-22 15:02:14ДРУГООбявление за възложена поръчка Обявление за възложена поръчка 2018-06-22 15:02:37
000012018017700092018-06-22 15:02:14договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор 2018-06-22 15:02:56
000012018017700102018-06-25 17:24:14договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхприложения към договор2018-06-25 17:24:25
000012018017700112019-02-25 11:50:16ДРУГООбявление за изпълнен договор Обявление за изпълнен договор 2019-02-25 11:50:58