МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Услуги по почистване, щадящи околната среда за нуждите на Министерство на културата, съгл. РС СПОР-28/21.12.2017
Описание: Услуги по почистване, щадящи околната среда за нуждите на Министерство на културата, съгл. РС СПОР-28/21.12.2017
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018018200012018-03-09 12:11:12покана до лицата по рамковото споразумение за провеждане на вътрешен конкурентен изборПокана изх.№ 22-ОП-6/09.03.2018 г. 2018-03-09 12:16:34
000012018018200022018-03-09 12:11:12документация за участие в процедуритеПроект на договор 2018-03-09 12:16:34
000012018018200032018-03-09 12:11:12документация за участие в процедуритеОбразец на декларация по ЗОП 2018-03-09 12:16:34
000012018018200042018-03-09 15:42:21документация за участие в процедуритеТехническа спецификация2018-03-09 15:42:21
000012018018200052018-04-27 16:31:42протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхпротокол № 12018-04-27 16:31:48
000012018018200062018-05-14 17:26:04ДРУГОотваряне на ценовите предложения на допуснатите участнициотваряне на ценови предложения2018-05-14 17:26:09
000012018018200072018-06-12 13:34:17решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПрешение за избор на изпълнител2018-06-12 13:34:30
000012018018200082018-06-14 14:34:24решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПрешение за поправка на явна фактическа грешка2018-06-14 14:34:30
000012018018200092018-07-30 11:35:12договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор с приложения2018-07-30 11:35:26
000012018018200102018-07-30 11:50:06ДРУГОобявление за възложена поръчкаобявление за възложена поръчка2018-07-30 11:50:12
000012018018200112019-06-13 14:37:01ДРУГОАнекс към договор за изпълнение Анекс към договор за изпълнение 2019-06-13 14:45:57
000012018018200132021-03-01 17:46:53ДРУГООбявление за изменение на договорОбявление за изменение на договор2021-03-01 17:46:58
000012018018200132021-03-01 17:49:46допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение към договор 2021-03-01 17:49:55
000012018018200142021-03-04 18:19:20ДРУГООбявление за изменение ОВ на ЕСОбявление за изменение ОВ на ЕС
000012018018200152021-03-04 18:19:20ДРУГООбявление за изменение ОВ на ЕСОбявление за изменение ОВ на ЕС2021-03-04 18:19:25
000012018018200162021-07-06 18:47:31ДРУГООбявление за изменение на договор за обществена поръчкаОбявление за изменение на договор за обществена поръчка2021-07-06 18:48:08
000012018018200172021-07-07 12:22:47допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение за изменение на договор за обществена поръчка2021-07-07 12:23:35
000012018018200182021-10-27 14:25:24ДРУГОдопълнителнос поразумениеДопълнително споразумение2021-10-27 14:25:29
000012018018200192021-11-10 17:52:10ДРУГООбявление приключен договорОбявление приключен договор2021-11-10 17:52:13