МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: ,,Изработване на инвестиционен проект и количествено-стойностни сметки за обект: ,,Основен ремонт и реконструкция на Концертна зала, като мултифункционална зала за симфонични концерти и сценични продукции, Държавна опера – Пловдив“
Описание: Изработване на инвестиционен проект и количествено-стойностни сметки за обект: ,,Основен ремонт и реконструкция на Концертна зала, като мултифункционална зала за симфонични концерти и сценични продукции, Държавна опера – Пловдив
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 200000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018018300022018-03-26 15:00:45решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкарешение и обявление2018-03-26 15:36:15
000012018018300032018-03-26 15:03:10документация за участие в процедуритедокументация2018-03-26 15:36:16
000012018018300042018-03-26 15:03:51документация за участие в процедуритедокументация 2 част2018-03-26 15:36:17
000012018018300062018-03-26 15:05:37документация за участие в процедуритетехническо задание и допълнение към него2018-03-26 15:36:17
000012018018300082018-03-26 15:13:20документация за участие в процедуритеобразци2018-03-26 15:36:18
000012018018300092018-03-26 15:20:38документация за участие в процедуритеметодика за оценка2018-03-26 15:36:19
000012018018300102018-04-05 14:45:11решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПрешение за прекратяване на процедурата2018-04-05 14:45:19
000012018018300112018-04-26 15:21:30ДРУГОобявление за прекратена процедураобявление за прекратена процедура2018-04-26 15:21:36