МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Изработване на почетен знак ,,Златен век" за нуждите на Министерството на културата
Описание: Изработване на почетен знак ,,Златен век“ за нуждите на Министерството на културата, който се присъжда със: а) звезда, която представлява: осемлъчна посребрена звезда, прикрепена към позлатена розетка, с огърлие; б) звезда, която представлява: осемлъчна посребрена звезда, прикрепена към позлатена розетка;
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018018400012018-04-11 15:21:58обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиобява2018-04-11 15:24:34
000012018018400022018-04-11 15:23:02документация за участие в процедуритеобразци към документацията2018-04-11 15:24:34
000012018018400032018-04-11 15:23:40документация за участие в процедуритетехническа спецификация2018-04-11 15:24:34
000012018018400042018-04-11 16:00:50документация за участие в процедуритедокументация за участие2018-04-11 16:00:57
000012018018500052018-04-19 13:46:37ДРУГОИнформация за удължаване на срока за получаване на оферти Информация за удължаване на срока за получаване на оферти 2018-04-19 13:47:34
000012018018600062018-04-25 10:56:55ДРУГО – без документСлед удължаване на срока за получаване на оферти - не е постъпила нито една, поради което са налице основанията за прекратяване на настоящата обществена поръчка.2018-04-25 10:57:20