МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерството на културата” (обособена позиция № 1)
Описание: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерството на културата” съгласно Рамково споразумение № СПОР-4/ 09.03.2018 г.(обособена позиция № 1)
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018018600012018-04-30 15:29:03решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаПокана изх.№ 22-ОП-7/30.04.2018 г.2018-04-30 15:48:13
000012018018600022018-04-30 15:29:03документация за участие в процедуритепроект на договор 2018-04-30 15:48:13
000012018018600032018-04-30 15:29:03документация за участие в процедуритедекларация по ЗОП2018-04-30 15:48:14
000012018018600042018-04-30 15:29:03документация за участие в процедуритеОбразец на приложение № 12018-04-30 15:48:14
000012018018600052018-04-30 15:29:03документация за участие в процедуритетехническа спецификация2018-04-30 15:48:15
000012018018600062018-06-20 16:08:55протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхпротокол № 1 от работата на комисията2018-06-20 16:09:01
000012018018600072018-06-21 16:34:40ДРУГОсъобщение за отваряне на ценовите предложения2018-06-21 16:34:46
000012018018600082018-07-11 17:31:11решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за класиране и избор на изпълнител 2018-07-11 17:31:27
000012018018600092018-07-13 14:51:36протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхprotokoli i doklad2018-07-13 14:51:42
000012018018600102018-10-19 17:23:30ДРУГООбявление за възложена поръчка - канцеларски материали Обявление за възложена поръчка2018-10-19 17:25:38
000012018018600112018-10-19 17:23:30договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за доставка на канцеларски материали 2018-10-19 17:25:41
000012018018600122018-10-19 17:42:18договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхценово предложение2018-10-19 17:43:21
000012018018600132020-03-30 15:11:44допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиАнекс № РД11-00-186_2019 г.2020-03-30 15:12:13
000012018018600142020-04-02 10:55:36допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение № РД11-03-9_09.03.2020 г.2020-04-02 10:56:29
000012018018600152020-04-02 10:55:36ДРУГООбявление за изменениеОбявление за изменение2020-04-02 10:56:39
000012018018600162021-03-04 18:36:53ДРУГООбявление за изменение РОПОбявление за изменение РОП2021-03-04 18:36:57
000012018018600172021-03-04 18:38:10допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение към договор2021-03-04 18:38:14
000012018018600182021-03-05 19:40:01ДРУГООбявление за изменение ОВ на ЕСОбявление за изменение ОВ на ЕС2021-03-05 19:40:05
000012018018600192021-04-09 16:16:31ДРУГООбявление за приключване на договор за обществена поръчка