МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Осигуряване на пълно хотелско настаняване на официални гости на Министерството на културата
Описание: Осигуряване на пълно хотелско настаняване на официални гости на Министерството на културата
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018018900012018-05-23 16:19:27обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиобява2018-05-23 16:25:25
000012018018900022018-05-23 16:21:33документация за участие в процедуритедокументация за участие2018-05-23 16:25:25
000012018018900032018-05-23 16:24:14документация за участие в процедуритеобразци2018-05-23 16:25:25
000012018018900042018-05-23 16:24:56документация за участие в процедуритепроект на договор2018-05-23 16:25:26
000012018019100052018-06-01 12:12:27ДРУГОИнформация за удължаване на срока за подаване на оферти Информация за удължаване на срока за подаване на оферти 2018-06-01 12:12:34
000012018019500062018-06-27 11:02:33ДРУГООдобрен протокол от работата на комисията Одобрен протокол от работата на комисията 2018-06-27 11:04:26
000012018019500072018-06-27 11:40:30ДРУГО – без документОбществената поръчка е прекратена на основание чл. 110, ал.1, т.2 от ЗОП, поради обстоятелството, че и 2-те подадени оферти не отговарят на предварително обявените условия за участие в обществената поръчка.Съобщение за прекратяване на обществената поръчка 2018-06-27 11:40:53