МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Изработване на инвестиционен проект за обект: ,,Основен ремонт и реконструкция на Концертна зала, като мултифункционална зала за симфонични концерти и сценични продукции, Държавна опера - Пловдив
Описание: ,,Изработване на инвестиционен проект за обект: ,,Основен ремонт и реконструкция на Концертна зала, като мултифункционална зала за симфонични концерти и сценични продукции, Държавна опера – Пловдив“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018019000282018-10-29 17:15:23ДРУГОотваряне на ценови предложенияотваряне на ценови предложения2018-10-29 17:15:35
000012018019000292019-03-15 16:04:22протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 22019-03-15 16:07:23
000012018019000302019-03-15 16:05:47протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 32019-03-15 16:11:25
000012018019000312019-03-15 16:05:47протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяходобрен доклад от работата на комисията 2019-03-15 16:16:53
000012018019000322019-03-15 16:47:13решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за класиране и избор на изпълнител 2019-03-15 16:47:55
000012018019000332019-11-18 13:11:01ДРУГОобявление за сключен договоробявление за сключен договор2019-11-18 13:32:40
000012018019000342019-11-18 13:25:51договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за обществена поръчка 2019-11-18 13:32:49
000012018019000352019-11-18 13:25:51договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхЦеново предложение 2019-11-18 13:34:51
000012018019000362019-11-18 15:58:05договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхтехническа спецификация 2019-11-18 15:58:44
000012018019000372019-11-18 15:58:05договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхЗа техническото предложение е налице декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП2019-11-18 15:58:57
000012018019000382019-11-19 11:44:42договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тяхДоговор с подизпълнител2019-11-19 11:45:56
000012018019000392020-01-13 11:56:11ДРУГООбявление за изменение на договор Обявление за изменение на договор 2020-01-13 11:59:23
000012018019000402020-01-13 11:56:11допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиАнекс към договор за изпълнение 2020-01-13 11:59:23
000012018019000412020-03-19 10:32:34ДРУГООбявление за изменение на договорОбявление за изменение на договор2020-03-19 10:33:34
000012018019000422020-03-19 10:34:21допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение към договор за изпълнение2020-03-19 10:34:44
000012018019000432020-12-16 16:56:03ДРУГОобявление за изпълнен договор обявление за изпълнен договор 2020-12-16 16:59:17