МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: „Осигуряване на пълно хотелско настаняване на официални гости на Министерството на културата”
Описание: „Осигуряване на пълно хотелско настаняване на официални гости на Министерството на културата”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018019500012018-07-19 14:36:52обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОБЯВА № 24-10-281/ 19.07.20182018-07-19 14:36:52
000012018019500022018-07-19 13:55:23обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиИнформация за публикувана обява 2018-07-19 14:15:10
000012018019500032018-07-19 14:33:40документация за участие в процедуритеуказания за участие2018-07-19 14:33:46
000012018019500042018-07-19 14:43:21документация за участие в процедуритеОбразци на документи 2018-07-19 14:43:51
000012018019500052018-07-19 14:43:21документация за участие в процедуритеПроект на договор 2018-07-19 14:43:54
000012018019500062018-07-27 10:00:39ДРУГО – без документНа основание чл. 188, ал.2 от ЗОП срокът за подаване на оферти се удължава до 31 юли 2018 г., 17:30 часа.На основание чл. 188, ал.2 от ЗОП срокът за подаване на оферти се удължава до 31 юли 2018 г., 17:30 часа.2018-07-27 11:24:13
000012018019500072018-07-27 11:25:17ДРУГОИнформация за удължаване на срока за подаване на офертиИнформация за удължаване на срока за подаване на оферти2018-07-27 11:25:22
000012018019500082018-08-02 15:32:09протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхОдобрен протокол от работата на комисията 2018-08-02 15:32:15
000012018019500092018-08-21 10:47:31договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за изпълнение2018-08-21 10:48:34
000012018019500112018-08-21 10:47:31договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договор2018-08-21 10:51:50
000012018019800112019-03-13 17:44:35допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиАнекс към договор за изпълнение 2019-03-13 17:45:50