МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Ремонт на скатен покрив и покривни тераси в сградата на Български културен институт Дом „Витгенщайн“ – гр. Виена, Република Австрия
Описание: Ремонт на скатен покрив и покривни тераси в сградата на Български културен институт Дом „Витгенщайн“ – гр. Виена, Република Австрия
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018019400022018-06-20 11:16:10обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за събиране на оферти изх.№ 12-00-199/20.06.2018 г.2018-06-20 11:39:49
000012018019400032018-06-20 11:16:10обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиИнформация за публикувана обява за събиране на оферти2018-06-20 11:39:49
000012018019400032018-06-20 11:30:31документация за участие в процедуритеДокумантация2018-06-20 11:39:50
000012018019400042018-06-20 11:30:31документация за участие в процедуритеОбразци на документи2018-06-20 11:39:50
000012018019400052018-06-20 11:30:31документация за участие в процедуритеПроект на договор2018-06-20 11:39:51
000012018019400062018-06-20 11:30:31документация за участие в процедуритеСхеми на обекта2018-06-20 11:39:51
000012018019400072018-06-20 11:30:31документация за участие в процедуритеСнимков материал 2018-06-20 11:39:52
000012018019400082018-06-27 17:12:58разяснения по условията на процедуратаРазяснения по постъпило запитване 2018-06-27 17:13:29
000012018019500092018-07-25 12:00:05ДРУГООдобрен протокол от работата на комисията Одобрен протокол от работата на комисията 2018-07-25 12:00:12
000012018020100102018-08-31 14:57:57договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за изпълнение2018-08-31 15:01:06
000012018020100112018-08-31 14:57:57договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническо предложение2018-08-31 15:01:32
000012018020100122018-08-31 14:57:57договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхЦеново предложение2018-08-31 15:01:56