МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Поддръжка на създадените регистри, водени от дирекция ,,Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности
Описание: Поддръжка на създадените регистри, водени от дирекция ,,Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018019500012018-08-03 14:05:56решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение 2018-08-03 15:20:57
000012018019500022018-08-03 14:05:56документация за участие в процедуритеДокументация 2018-08-03 15:20:57
000012018019500032018-08-03 14:05:56документация за участие в процедуритеОбразци на документи 2018-08-03 15:20:58
000012018019500042018-08-03 14:05:56покани до определени лицаПокана 2018-08-03 15:20:58
000012018019500052018-09-18 10:13:23ДРУГО – без документДоговарянето с участника в настоящата обществена поръчка ще се извърши на 19.09.2018 г. от 13:30 часа в сградата на Министерството на културата.Съобщение2018-09-18 10:13:46
000012018019500062018-10-04 17:25:07протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 12018-10-04 17:27:06
000012018019500072018-11-16 11:57:01протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 от работата на комисията 2018-11-16 11:58:01
000012018019500082018-11-16 11:57:01протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхОдобрен доклад от работата на комисията 2018-11-16 11:58:14
000012018019500092018-11-16 11:57:01решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за прекратяване 2018-11-16 11:58:31
000012018019500102018-12-04 10:35:59ДРУГООбявление за прекратена процедура Обявление за прекратена процедура 2018-12-04 10:36:36