МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, гр.София, бул. "Александър Стамболийски"№ 17

тел.02/9400900 , факс: 02/ 9818145

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Име: Избор на оператор за предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на Министерство на културата
Описание: Избор на оператор за предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на Министерство на културата
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018019500012018-08-03 15:39:10обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява изх.№ 24-03-108/03.08.20182018-08-03 15:40:59
000012018019600022018-08-03 15:52:47документация за участие в процедуритеТехническа спецификация 2018-08-03 15:55:24
000012018019600032018-08-03 15:52:47документация за участие в процедуритеОбразци на документи 2018-08-03 15:58:14
000012018019600042018-08-03 15:52:47документация за участие в процедуритеПроект на договор 2018-08-03 15:55:12
000012018019600052018-08-14 13:54:36ДРУГОинформация за удължаване на срока за получаване на офертиинформация за удължаване на срока за получаване на оферти2018-08-14 13:54:41
000012018019600062018-09-05 15:49:35протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхутвърден протокол от работата на комисията2018-09-05 15:49:41
000012018020500072018-11-14 18:37:20договор с приложения (процедури с ниска стойност)договор2018-11-14 18:37:26
000012018020500082018-11-16 16:55:44договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхприложения към договора2018-11-16 16:55:56
000012018022000092019-06-24 11:37:57допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиАнекс към договор 2019-06-24 11:39:40